Pomocník pro život

Pomocník pro život

Pomocníkem pro život může být podle všudypřítomných reklam téměř všechno. My se však budeme nyní zabývat zejména astrologií. Je to věda (byť jí to mnozí takzvaní astronomové upírají), která se snaží dát na základě tisíciletých pozorování do souvislosti pohyby nebeských těles s jevy na naší planetě.

Zřejmé souvislosti

Tato spojitost totiž byla zřejmá již našim pradávným předkům. Již odedávna pozorovali spojitosti pohybu nebeských těles se změnami ročních období, přílivem, chováním zvířat a další spoustou jevů v živé i neživé přírodě. Z toho pak vznikla myšlenka pomocí pohybu a postavení planet sestavit první horoskopy na zítřejší dny, na týdny, měsíce, ba i roky.

Pomocník pro život
3 (60%)2