Nemocní alkoholismem ubližují sobě i svému okolí

Nemocní alkoholismem ubližují sobě i svému okolí

Problémy s pitím postihují celou řadu osob různého pohlaví, různých věkových kategorií i různého společenského postavení. Nejde již jen o pouhý zlozvyk nebo nedostatek sebedisciplíny, ale o skutečné onemocnění, které má své označení i v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Nemocní přitom svým chováním ubližují zdaleka ne jen sobě. Často si i uvědomují, že je jejich chování špatné, nedokáží si však již sami pomoci. Proto bývá nutné v takovém případě vyhledat pomoc odborníků.

Řešení problému vyžaduje velkou osobní statečnost

Je skutečně obrovským krokem přiznat sám sobě závislost na pití. Vyžaduje to značnou http://www.upavoucku.cz/katalog.php?strana=2&typ=16467 míru sebekritiky i odvahy čelit nepříjemným skutečnostem, které o nás vypovídají. Máme nesmírnou úctu ke každému z našich klientů, kteří se rozhodli uchopit svůj život zpět do svých rukou a se závislostí jednou pro vždy zatočit. Léčba alkoholismu je během na dlouhou trať, vyžaduje spoustu práce a disciplíny, zřídka probíhá bez uklouznutí. Důležité však je vytrvat, výsledek v podobě návratu do normálního života jistě stojí za tu námahu.